Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry

Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry on Oikaraisella toimiva metsästys- ja kalastusseura. Seuran tavoitteena on, että jäsenistö voi turvallisesti harrastaa metsästystä, kalastusta ja luonnossa liikkumista seuran hallussa olevilla maa- ja vesialueilla. Lisäksi seuran jäsenistön keskinäistä kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisätään pitämällä yllä yhteistä kokoontumispaikkaa Eräharjua.

AJANKOHTAISTA

VIERASLUVAT

Vieraslupia myydään pienriistan metsästykseen seuran jäsenten vieraille. Jäsenen tulee olla aina metsästyksessä mukana. Vieraat eivät siis voi metsästää yksinään. Lupia saa Maiju Luseniukselta, puh 040 777 9642. Vuorokausihinta on 5€.

OSOITTEEN MUUTOKSET

Ilmoittakaa osoitteen muutokset ja muut mahdolliset mm metsästysmaan vuokraukseen liittyvät omistussuhteen muutokset seuran sihteerille Krista Suorsalle krisuors(at)gmail.com