Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry

Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry on Oikaraisella toimiva metsästys- ja kalastusseura. Seuran tavoitteena on, että jäsenistö voi turvallisesti harrastaa metsästystä, kalastusta ja luonnossa liikkumista seuran hallussa olevilla maa- ja vesialueilla. Lisäksi seuran jäsenistön keskinäistä kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisätään pitämällä yllä yhteistä kokoontumispaikkaa Eräharjua.

AJANKOHTAISTA

Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry:n vuosikokous Eräharjussa su 23.5.2021 klo 18.00. Tervetuloa!

Ota mukaan kopio metsästyskortista, metsästyskortti tai tosite riistanhoitomaksun suorittamisesta RHY:n kokousedustajalle valtakirjan liitteeksi.

VIERASLUVAT

Vieraslupia myydään pienriistan metsästykseen seuran jäsenten vieraille. Jäsenen tulee olla aina metsästyksessä mukana. Vieraat eivät siis voi metsästää yksinään. Lupia saa Maiju Luseniukselta, puh 040 777 9642. Vuorokausihinta on 5€.

OSOITTEEN MUUTOKSET

Ilmoittakaa osoitteen muutokset ja muut mahdolliset mm metsästysmaan vuokraukseen liittyvät omistussuhteen muutokset seuran sihteerille Pekka Alaraudanjoelle, puh 040 588 3258 tai pekka.alaraudanjoki(at)pp.inet.fi