Kalastus

Oikaraisen erä- ja kalamiehillä on vuokralla Rovaniemen kylän Osakaskunnalta vesialue, joka käsittää Raudanjoen Permantokosken voimalaitospadosta Jyrhämäjärveen, Jyrhämäjärvestä Osakakunnalle kuuluvat vesialueet sekä Raudanjoen alas päättyen piilopatoon. Jyrhämäjärven pohjois-osassa on yksityisalueita, jonne ei voi laittaa pyydyksiä.

Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry:n jäsenillä, seuralle metsästysmaita vuokranneilla perheenjäsenineen sekä Oikaraisen kylällä vakituisesti asuvilla on kalastuslupa ilman erillistä maksua. Muille kalastajille myydään kalastuslupia 20€/vuosi.

Pyydykset pitää asettaa ja merkitä lain vaatimalla tavalla. Pyydyksen pintamerkissä pitää olla omistajan yhteystiedot. Lupia ja pyydysmerkkejä myy Maiju Lusenius (os. Jyrhämäjärventie 100, puh. 040 777 9642) 5€/kpl, enintään viisi merkkiä/talous.

Jokamiesoikeuden piiriin kuuluva kalastus on sallittu kaikille.