Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry

Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry on Oikaraisella toimiva metsästys- ja kalastusseura. Seuran tavoitteena on, että jäsenistö voi turvallisesti harrastaa metsästystä, kalastusta ja luonnossa liikkumista seuran hallussa olevilla maa- ja vesialueilla. Lisäksi seuran jäsenistön keskinäistä kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisätään pitämällä yllä yhteistä kokoontumispaikkaa Eräharjua. Se on loistava paikka seuran omiin tarkoituksiin ja käytössä myös muissa tapahtumissa mm. erilaisissa perhejuhlissa ja kokouksissa.

Seuran metsästystoiminta sisältää hirven, pienriistan ja pienpetojen pyyntiä. Viime vuosina hirvenpyynti on muodostunut seuran toiminnan kulmakiveksi. Seuralla on ampumarata ja teurastamo käytössä. Ampumaradalla järjestetään omien harjoitusammuntojen lisäksi RHY:n hirvikoeammuntoja.

Seuraan on saatu uusia, nuoria jäseniä, joista osa osallistuu aktiivisesti hirvenpyyntiin. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 100 jäsentä. Seuran jäseneksi haluavan tulee toimittaa jäsenanomus seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi. Jäsenanomus tehdään täällä.