Ampumaradan järjestyssäännöt

OEK:n ampumaradan järjestyssäännöt

Rata on avoin yksityishenkilöille aseen kohdistusta ja testausta varten, sekä pienimuotoista harjoittelua varten. Yhteisöjen ammunnoista on sovittava erikseen ratavastaavan kanssa.

Ampumaradan käyttöajat: 08.00 – 20.00 kaikkina päivinä. Ampumaradan käyttö on kielletty tai käytöstä on sovittava erikseen, jos metsästysmajalla on toimintaa. Radalla liikkuvien on noudatettava rataopasteissa annettuja ohjeita ja kieltoja. Ainoastaan merkittyjä ajo- ja kulkureittejä saa käyttää. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina. Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta. Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radalla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Maalitauluja ja kehikkoja ei saa jättää rata-alueelle. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi ilmoitettava radan vastuuhenkilölle.

Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua radalla. Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, ampumarataluvan tai -ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla. Jos ammunnalle on nimetty ammunnan johtaja, on myös hänellä oikeus pyytää selvitys ja keskeyttää toiminta. (Ampumaratalaki 10 § 3). Ampumaradan pitäjä ja -luvan haltija on Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet Ry. Kotisivuston osoite on http://www.oikaraisenerajakala.com.

Ratavastaavat:

Maiju Lusenius
puh. 040 7779 642
s-posti:
maiju.lusenius@gmail.com


Raimo Alaraudanjoki (varalla)

puh.
0400 7784 07

Radan nimi ja sijainti

Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry:n ampumarata
Jyrhämäjärventie 496, 97610 Oikarainen
P 66° 26,821' ja I 26°10,453 ́

Ampumaradan päiväkirja säilytetään toimistorakennuksen seinällä olevassa postilaatikossa. Radan käyttäjä on velvollinen merkitsemään ratapäiväkirjaan ammunnan johtajan tai ampujien nimet sekä laukausmäärät.

Kaiken minkä radalle tuot niin ole ystävällinen ja vie se mennessäsi pois.

Radalle ei ole määrätty käyttömaksua. Vapaaehtoisen radan kunnossapitomaksun voi maksaa pankkitilille.

Oikaraisen Erä-ja Kalamiehet Ry
FI31 5640 0240 0788 11, OKOYFIHH

Nämä säännöt löytyvät myös Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet Ry:n kotisivustolta.

Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry:n hallitus